Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşmak

7 Haziran 2021

     Kadınların ferace denilen harmani ile örtündükleri devirde yalnız gözlerini açıkta bırakan ince beyaz başörtüsü. Orta Çağda Türkçede bulunan yaş (=gizlenmek, saklanmak) sözüne istinaden Türkçede aynı zamanda fiil son ekleri olan -mek, -mak eklerinden isim yapımı türetimlerde de kullanılmaktadır. Yaşmak sözü Türkçeden Arapçaya da geçmiştir. Anadolu’da farklı karşılıklarda da yaşmak sözü kullanılmaktadır. Aydın bir devlet adamı olan Kadı Burhaneddin’in aşağıdaki sözlerini ‘gizlemek, saklamak’ karşılığındaki yaş sözüne örnekliyorum: “Yüzün çü mazhar-ı nur-ı cemāldir şahā / Güneşi giysülerin anberiyle yaşma beğim” (Kadı Burhanedin Divanı, s.44); “Cehennem ehli değilem nigāre / Nicesi sencileyin huriden gözüm yaşam” (age, s. 248).