Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yastık

14 Ocak 2023

     Başın altına konulan veya sırtı desteklemek için kullanılan bir çeşit minder. Orta Çağ Türkçesindeki yastuk sözünden geliyor. Aynı çağdaki  Türkçe yasta (=yaslanmak) yükleminden türetilmiştir. Aynı kökten yastal (=dayanmış olmak) sözü kullanılmıştır. Aynı çağdaki yas (=yaymak) ve yası (=yassı, enli) sözcükleriyle bağlantılıdır. Kıpçakça ve Uygurca yastuk, Azerice yastıg, Tatarca ve Başkırtça yastık, Kazakça jastık, Kırgızca cazdık, Özbekçe yàstık. Bir kısım mücavir dillere Türkçeden yayılmıştır. Bu bağlamda Bulgarca yastik, Makedonca yastak, Sırpça jástuk, Arnavutça jastëk, Rusça yastik sözleri kullanılıyor.