Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yayla

22 Mart 2022

     Üzerinde düzlüklerin bulunduğu yeryüzü parçası; yazın havası serin olan hayvan otlatma yeri. Orta Çağ Türkçesindeki yaylağ (=yayla, yaylak, yazlanan yer) sözünden. Bu kelimedeki yay kökü aynı çağda ‘yaz’ karşılığındadır. Yay sözcüğü zamanla yaz şekline dönüşmüştür. Uygurca yaylak, Türkmence yayla, Özbekçe yäylàv, Başkırtça yäyläv, Kazakça jaylav, Kırgızca caylo, Tatarca cäyläv, Azerice yayla.