Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yedek

29 Kasım 2021

     Gerektiğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan. Türkçe yetmek yüklemiyle bağlantılıdır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yet (=yetmek, yedeğinde götürmek) sözüne istinat etmektedir. Kaşgarlı yét (=yetişmek, erişmek) sözünü de kullanmıştır. Yedek kelimesi yetek (=yeterli gelen) şeklinden dönüşmüş olabilir. Yedek sözü Türkçeden Kürtçeye de intikal etmiştir. Azerice yedäk.