Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yedi

16 Ocak 2023

     Altıdan sonra gelen sayının adı. Yedili sayı sistemine istinaden son sayı olarak görüldüğünden yetti (=yeterli geldi) sözcüğünden dolayı yedi sözcüğü kullanılmış olmalıdır. Kıpçakça ve Orta Çağ Türkçesinde yeti olarak görülüyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yéti (=yedi) sayısı aynı zamandaki yet (=yetmek, yetişmek, erişmek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Azerice yeddi, Özbekçe yetti, Uygurca yättä, Kazakça jeti, Kırgızca ceti, Tatarca cidi, Türkmence yedi.