Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Yelda

28 Şubat 2022

     Uzun, yılın en uzun gecesi. Farsça yeldā (=uzun, en uzun gece) sözünden. Farsçada buna şeb-i yeldā da deniliyor. Şemseddin Sami, bu gecenin “kânun-ı evvel-i Rûmînin dokuzuncu gecesi” olduğunu öne sürüyor. Farsça yel (=şampiyon, pehlivan) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Buna karşın Süryanice yaldā (=yıl dönümü) sözü de biliniyor. Kimi kaynaklarda sonbaharın sonu ve kış mevsiminin başlangıç gecesi veya aralık ayının yirmi birinci gecesi olarak belirtiliyor. Yelda, kadın şahıs adlarındandır.