Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yele

9 Mayıs 2020

     Bazı hayvanların uzun ense kılı. Yaygın olmamakla birlikte, balıklardaki sırt yüzgecine de yele denildiği görülüyor. Türkçe yele sözü Farsça yal (=ense veya boyun kılı) sözünden gelmektedir. Türkçeye yakın dillere genellikle yal şekliyle geçmiştir. Kazakça, Türkmence, Azerice, Tatarca, Özbekçe ve Başkırtça yal; Kırgızca cal denilmektedir. Farsçaya yakın olan dillerden Tacikçede yol, Hintçe ayala ve Urducada ayal şekliyle dile getirilmektedir. Yele sözü Kürtçede yal veya damusk olarak bilinmektedir. Moğolcada ise ‘yele’ karşılığında del sözü kullanılmaktadır.