Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yeliz

7 Aralık 2021

     Batı’da kullanılan ve Elizabeth adının kısaltılmış şekli olan Eliz adına istinaden telaffuz edilmiş olmalıdır. Elizabeth İbranice Elişebha sözünden kaynaklanmıştır. Bu söz aynı dilde ‘Tanrı yemini’ demektir. Elizabeth adı Batı’da Eliza veya Eliz şekliyle de şahıs adı olarak kullanılmıştır. Mitolojide ‘cennet’ veya ‘cennet gibi yer’ karşılığındaki Fransızca élysée sözüyle ilişkisi belirsizdir. Yeliz adının Türkçe yel ve iz sözcüklerinden türetildiğini sanmıyorum. Yukarıda da belirttiğim üzere Eliz adına dayanılarak ifade edilmiş olmalıdır. İbranice Elişebha Yunancada Eleisabeth, Latincede Elisabeth şekliyle biliniyor.