Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yemeni

21 Şubat 2023

     Kalıpla üzerine desen basılan ve elle boyanan bir tür tülbent; bir çeşit hafif ayakkabı. Yemen ülkesinin adına istinaden -i nispet eki getirilerek türetilmiştir.  Arapçada sağ tarafta oluşu ifade eden ülke karşılığında Yemen denildiği sanılıyor. Arapça yemin (=sağ taraf) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcüğün kökeni için bkz. Yemin.