Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yemin

22 Nisan 2022

     Ant; Tanrı adına söz vermek. Arapça yemîn (=sağ, sağ yan, sağ taraf, sağ el) sözünden. Bu nedenle sağ el kaldırılarak and içilmesine, söz verilmesine yemin denilmiştir. Arapça yemîn sözüyle eş kökenli olan İbranice yāmîn sözü bulunmaktadır. Bu sözlerin Akadca ‘sağ taraf’ karşılığındaki imnum veya imittum sözlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bulgarca yemin, Arnavutça jemin ve Sırpça jémîn sözleri ‘yemin’ karşılığında bilinmekte ve Osmanlıcadan geçtiği anlaşılmaktadır.