Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yengeç

24 Şubat 2023

     Ayaklarının ilk çiftini kıskaç gibi kullanan, suda yaşayan eti için avlanan eklem bacaklı ve kabuklu bir böcek türü. Orta Çağda Türkçede kullanılan yengeç sözünden. Aynı çağdaki Türkçe yenç (=ısırmak) sözcüğü ve fiilden isim türeten -geç ekiyle türetilmiştir. Bu bağlamda yençgeç şeklinden ortadaki ç sesi düşmüştür. Azericede ḥääng deniliyor. Sırpçaya da intikal ederek bu dilde éngeča şekliyle biliniyor. Bulgarca engéç ‘conta’ karşılığındadır.