Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yer

26 Şubat 2023

     Bir kimsenin veya bir şeyin bulunduğu mahal, mevki, mekân. Aynı karşılıktaki Orta Çağ Türkçesinde bulunan yér (=yer, yeryüzü, toprak) sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük bir zamanlar Türkçede yir şekliyle de ifade edilmiştir. Orta Çağ Türkçesine Sanskritçe ira (=yer) sözcüğünden dolaylı olarak intikal etmiştir. Aynı kökten Latince terra (=yer, yeryüzü, toprak) aracılığıyla İngilizcede terre (=toprak, yer, ülke) ve İspanyolcada tierra (=yer, toprak) şekilleri görülüyor. Arapça arḍ (arz) Kürtçe erd (=yer) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı dilde herd şekliyle de kullanılıyor. Almanca Erde (=yer, toprak), Eski Yunanca eraz veya eraze (=yer, toprak) ile ilişkilidir. İtalyanca terra (=yer, toprak) ve aynı karşılıktaki Gotça airtha sözcükleri biliniyor. Akadcada ‘toprak, yeryüzü’ karşılığında erşetum sözcüğü kullanılmıştır.