Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yevmiye

4 Nisan 2020

     Bir günlük çalışma karşılığında verilen ücret, gündelik. ‘Gün’ karşılığında Sumerce u, Akadca ūmu/m, Asurca yumu, İbranice yom, Farsça yowm ve Arapça yevm deniliyordu. Arapça yevmiye, Farsça yowmiyye, Kürtçe yömiye sözleri ‘gündelik’ demektir. Bir iş yerinde yevmiyeli olarak çalışmak gündelik ücretli oluşunu belirtmektedir. Türkçede yevmî (=günlük), yevmiye defteri (=günlük defter), yevmiyeci (=yevmiye ile çalışan kimse) ve yevmiyeli (=yevmiyeye bağlı olan) sözleri biliniyordu. Bir bakıma yevmiye Arapça yevmî kelimesinin müennes şeklidir.