Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yezdan

7 Temmuz 2020

     Zerdüştiliğin iyilik tanrısı. Farsça Yezdān (=Tanrı) sözcüğünden. Pehlevice Yazd ‘Tanrı’; yazdān ‘tanrılar, ruhlar’ karşılığındadır. Avestaca Yazata (=Tanrı) adına dayanmaktadır. Bu ad aynı dildeki yazaiti (=tapınmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Yeniçeriler, içtimalarında mehter takımı çalarak okudukları dualarla “Yektir Yezdan” diye haykırıyorlardı. Bir mehter marşında: “Allah yoluna cenk edelim şan alalım şan/ Kur’an’da zafer vadediyor Hāzret-i Yezdān” deniliyor. Selçuklu ve Osmanlılarda “Allah” yerine genellikle Yezdan denildiği gibi, “Cenab-ı Yezdān” (=canab-ı Hak)  sözü de kullanılıyordu. Farsça yezdānî (=tanrısal) ve yezdānperest (=Tanrı’ya tapan) sözleri bulunuyor. Yezidilik (=Êzidilik) ‘Yezdan (=Tanrı) adıyla bilinen ilaha tapanlar’ karşılığındadır. Bu nedenle Yezidilik adının Yezit‘le bir ilişkisi bulunmuyor. Bu bakımdan yaygın olarak Êzidilik şeklinde ifade ediliyor. Bkz. Êzidi.