Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yığın

29 Mart 2024

     Bir şeyin yığılmasıyla oluşan küme, birikinti, kütle, kitle; tepe. Orta Çağ Türkçesindeki yıgın (=yığın, küme, yığılmış) sözcüğünden. Bu sözcük aynı çağdaki yıg (=yığmak, toplamak) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Kürtçe yêğın, Azerice yığın, Uygurca jiğin, Özbekçe üyüm, Tatarca öyim. Kürtçe yêğın şeklinin Türkçe yığın sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Diyarbakır yöresinde yıgın şekli görülüyor. Bu sözcük Ermenicede yigin, Rusçada jiyin ve Farsçada yıgın şekliyle görülmüştür.