Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yiğit

18 Haziran 2024

     Genç, delikanlı, yürekli, gözü pek, kahraman. Orta Çağ Türkçesindeki yigit (=yiğit, genç) sözcüğünden. Orta Çağ Türkçesindeki yég (=üst, üstün, daha iyi) sözcüğüne aynı çağda unvan ve soyluluk sıfatları oluşturmada kullanılan -ıt/-it son ekinden türetilmiştir. Doerfer’e göre bu son ek Moğolcadan alınmıştır. Azerice igid, Tatarca, Başkırtça, Özbekçe ve Makedonca igit, Kazakça ve Uygurca jigit, Kürtçe egit, agit veya igit, Zazaca agit, Arapça igid, Farsça yiğit, Rusça cigít, Sırpça jigit, Bulgarca iyít.