Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yıldırım

6 Mart 2022

     Gök gürültüsü ve şimşekle görülen gökyüzünden yeryüzüne elektrik boşalması. Arapça sāiḳa (=yıldırım) sözü Osmanlılarca da kullanılıyordu. ‘Parlak’ karşılığındaki Türkçe yuldruk, yoldruk veya yaldruk sözüyle bağlantılıdır. Türkçedeki yıldız sözü de aynı köktendir. Orta Çağ Türkçesinde ‘parlamak’la ilişkili olan yaldra veya yıldra (=az ışımak, az parlamak) kelimeleri de biliniyor. Yıldırım sözü ‘parlamak’ karşılığındaki Orta Çağ Türkçesindeki yaltır veya yaltrı sözlerinden türetilmiştir.  Yaltır-ım şekli yıldırım‘a dönüşmüştür. Azerice ildırım, Türkmence yıldırım.