Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yoga

11 Nisan 2023

     Ruhsal sükûneti ve bedene egemen olmayı hedefleyen Hint meditasyon yöntemi veya sistemi. İngilizce yoga sözcüğünden. İngilizceye Hintçe yōga sözcüğünden intikal etmiştir. Hintçeye Sanskritçe yogah (=meditasyon yöntemi veya sistemi) sözcüğünden geçmiştir. Yoga yapan kimseye Sanskritçede yogin denilmiştir. Sanskritçe yogah’ın yine aynı dildeki yugá/yugam (=boyunduruk) sözcüğüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Sanskritçe yogah (=birlik) sözcüğü Hint-Avrupa Dillerinin yeug (=katılmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Yunanca zygón (=boyunduruk) sözcüğü Orta Çağ Latincesinde iungere (=birleştirmek, boyunduruğu vurmak, raptetmek) yüklemiyle aynı köktendir. Bir zamanların Kilise Slavcasında igo (=boyunduruk) sözcüğü de biliniyor. Bengalce, Sinhalice ve Nepalce yōga, Pencapça yōgā sözcükleri birçok dile yoga şekliyle yerleşmesine yol açmıştır. Fransızca yoga, Almanca Joga veya Yoga, İtalyanca ve İspanyolca yoga, Portekizce ioga. Diğer dillerin çoğunluğunda yoga şekli görülüyor.