Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yonca

8 Mayıs 2024

     Çayırlarda yetişen üç yapraklı bir tür yem bitkisi. Orta Çağ Türkçesinde ‘yonca’ karşılığında kullanılan yorınçga veya yorınca sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökü belirsizdir. Orta Çağ Kıpçakçasında yonça biçimi görülüyor. Bugünkü yonca şekli Kıpçakça yonça biçimiyle bağlantılıdır. Azerice yonca, Türkmence yorunca, Özbekçe yonğıçka, Kazakça jonışka. Bu sözcük Kürtçede sewre ve ket sözcüklerinin yanı sıra once biçimiyle de ifade edilmiştir. Yonca sözcüğünün Arapçada yunca, Farsça ve Ermenicede yonca, Bulgarcada yónca, Makedoncada yonce ve Yunancada yencá biçimleri görülmüştür.