Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yonga

29 Ocak 2022

     Kesilen ve yontulan bir maddeden kalan parça. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki yonu (=yonmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Kaşgarlı yonındı (=yonuntu, talaş), yonul (=yonulmak) ve yonuş (=yontmakta yardım ve yarış etmek) sözcüklerini de kullanmıştır. Anadolu Türkçesinde yontma ve yontmak sözleri telaffuz ediliyor. Yon(u)-ga, yontulmuş olanı ifade etmiş olmalıdır. Türkçe mal canın yongasıdır atasözü bulunmaktadır. ‘Mal canın bir parçasıdır’ karşılığındadır. Azerice yonga, Kazakça yonḳa veya yanḳa, Türkmence yonuşğa ve Uygurca yon. Ayrıca yontmak sözü ise Azericede yonmag, Uygurcada yonumak ve Özbekçede yonmak şeklindedir.