Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yorgan

31 Ocak 2022

     Örtünmeye yarayan içi pamuk, yün vb. ile doldurularak dikilmiş geniş örtü. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki yogurkan (=yorgan) sözünden. Aynı sözlükte yogur (=yoğurmak) yüklemi de yer almıştır. Yogurkan sözü yogur yüklemiyle bağlantılı olabilir. Bir olasılıkla yün ve pamuk yoğrularak açılmış ve bu şekilde örtü içine yerleştirilmiş olmasına istinaden bu söz kullanılmıştır. Yukarı Fırat Kürtçesine orğan şekliyle yerleşmiştir. Azerice ve Türkmence yorğan, Tatarca ve Başkırtça yurğan, Kırgızca cūrkan, Uygurca yotkan.