Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorgun

5 Şubat 2021

     Yürümek veya herhangi bir etkinlik sonucu gücü azalmış olan; yaşantısından bezmiş bulunan. Türkçe yor (=yürümek) sözcüğüyle sıfat yapan –gin/-gun ekinden türetilmiştir. Türkçede yorgun düşmek, yorgun argın, yorgun gitmek, yorgun görünmek ve benzer deyimler kullanılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud da yor sözcüğünü ‘yürümek’ karşılığında açıklarken ayrı bir madde halinde tekrar yor sözcüğünü ‘tabir etmek, yormak’ diye açıklamıştır. Kaşgarlı ayrıca ar sözcüğünü de ‘yorulmak, dermansız kalmak’ diye belirtiyor. Bu nedenle olsa gerek Türkçede ‘yorgun argın’ deyimi kullanılıyor.