Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yortu

1 Mayıs 2021

     Hz. İsa’nın yaşantısına dair anlatımları içeren kilisece belirlenen kutsal günler. Yunanca eortē veya giortē sözlerinden aktarılmıştır. Eski Yunanca eortē (=şenlik, bayram, yortu) sözünden kaynaklanıyor. Bu söz Eski Yunanca eortázo (=şenlik yapmak, kutlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Yortu günleri resmi tatil günleriydi ve Rumlar dükkânlarını kapatırlardı.