Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yortu

1 Mayıs 2021

     Hz. İsa’nın yaşantısına dair anlatımları içeren kilisece belirlenen kutsal günler. Yunanca eortē veya giortē sözlerinden aktarılmıştır. Eski Yunanca eortē (=şenlik, bayram, yortu) sözünden kaynaklanıyor. Bu söz Eski Yunanca eortázo (=şenlik yapmak, kutlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Yortu günleri resmi tatil günleriydi ve Rumlar dükkânlarını kapatırlardı.