Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yüksek

2 Temmuz 2024

     Altı ile üstü arasındaki mesafesi fazla olan; belirli bir yere göre daha yukarıda olan; derece ve makamı açısından üstün olan. Aynı karşılıkta Orta Çağ Türkçesindeki yüksek sözcüğünden. Aynı dildeki yükse (=yükselmek, uzamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Yine aynı dildeki yük (=yük/ağırlık, bohça) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Azerice, Uygurca ve Özbekçe yüksäk. Bu sözcük Anadolu’nun bir kısım yörelerinde üskek biçimiyle de telaffuz ediliyor. “Yüksek ayvanlarda bülbüller öter / Bülbülün figanı âleme yeter” (Derleyen veya kaynak kişi: Hakkı Coşkun, Malatya).