Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yulaf

13 Mayıs 2021

     Buğdaygiller (gramineae) familyasından daha çok hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki. Arapça alef (çoğulu a’lâf, alûfe) sözü ‘hayvan yemi; ot, saman, yulaf’ karşılığındadır. Yulaf, Arapça alef’den intikal etmiştir. Ulûfe sözü de buradan kaynaklanıyor. Arapça alef (=hayvan yemi) kelimesinin Akadca elēpum (=filizlenmek, büyümek, yetişmek) sözünden gelmektedir. Rumca giláf şeklinden söz edilmektedir. Farsça alaf (=ot, yem) şekli de aktarılmaktadır. Dmitrieva’nın yulaf kelimesini Ermeniceye bağlaması yanlış bir tespittir. Azericeye de yulaf şekliyle aktarılmıştır.