Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yular

30 Kasım 2022

     Hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip. Orta Çağda Türkçede kullanılan yular sözünden gelmektedir. Kıpçakça yular, Yakutçada y/s dönüşümüyle sular şekliyle telaffuz edilmiştir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde de yular sözü yer almaktadır. Buna karşılık Türkçeye yakın dillerde yular sözü yaygın değildir. Bu söz bir kısım Balkan Dillerine de intikal etmiştir. Sırpça ular (=yular) sözü biliniyor. Eski Yunanca eúle (=sarmak, sürmek, yuvarlamak) kökünden aynı dildeki eúlēra (=dizgin) sözünden kaynaklanmış olması mümkündür. Buna karşılık Ermenice lar (=şerit, bağ, kordon, halat) sözcüğüyle bağlantılı olduğu belirleniyor.