Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yumurta

18 Ocak 2023

     Yumurtlayan canlıların dışa aktardıkları üreme hücresi: kuş yumurtası, böcek yumurtası, balık yumurtası gibi. Orta Çağ Türkçesindeki yumurtga sözünden. Türkçe yum (=top olmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Türkçe yumru, yumak, yumruk, yumuk sözleri de aynı köktendir. Yum sözcüğü top haline gelmeyi ifade etmektedir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yumdar (=toplamak), yumgı (=toplu, çok) ve yumıt (=toplanmak) sözcükleri de aktarılmıştır. Tatarca yomırka, Türkmence yumurtğa, Kazakça jumırtka, Kırgızca cumurtka, Başkırtça yomortka, Azerice yumurta.