Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yün

10 Haziran 2020

     Güzün kırkılan koyun tüyü. Hayvan tüyünden yapılmış olan: Yün kumaş, yün eldiven, yün fanilā gibi. Sanskritçe ūrņā veya ūrņam (=yün), ūrņasūtram (=yün iplik), ūrņavat (=yünü bol), ūrņamaya (=yünden yapılma, yünlü) ve ūrņapiņḍah (=yün yumağı) sözleri bulunmaktadır. Başka dillere geçerken ‘r’ harfi düşerek ūņa ve ūņ şeklinde ifade edildiği belirlenmektedir. Hintçe onn, Nepalce Ūna, Pencapça Una, Sırpça vuna, Urduca un sözleri ‘yün’ karşılığındadır. Malayalamca unnam (=pamuk), Kanadaca uņņe (=yün), Teleguca unni, Prakritçe uņņā veya unnā, Teleguca unni sözleri ‘yün’ diye biliniyor. Yün sözü, Orta Çağda Eski Hint Dillerinden intikalen Türkçeye de geçmiştir. Bu nedenle, Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde yunğ kelimesini ‘yün’ karşılığında belirtmektedir. Öte yanda, Kaşgarlı’daki yun (=döndürmek, kusmak, korkutmak) sözünden yün şekline dönüştüğü söylenemez. Azerice yun, Kırgızca cün ve Özbekçe, Kazakça jün, Tatarca cön, Türkmence yün, Uygurca jun sözleri de ‘yün’ karşılığındadır.