Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yunak

11 Ocak 2024

   

     Yıkanılan yer, hamam. Orta Çağ Türkçesindeki yu (=yıkamak) sözcüğünden kaynaklanıyor. Fiilden fiil yapan -in/-un ekiyle türetilen yun (<yu-(u)n: ‘yıkanmak’) sözcüğüne dayanıyor. Günümüz fiillerinin olmazsa olmazı olan -mak/-mek ekiyle yunmak (=yıkanmak) fiili kullanılmıştır. Bu fiilden isim yapan -ak ekiyle yunak (=yıkanılan yer, hamam) sözcüğü ifade edilmiştir. “Bir garip ölmüş diyeler / Üç günden sonra duyalar / Soğuk su ile yuyalar / Şöyle garip bencileyin” (Yunus Emre).