Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunus

10 Ekim 2019

     İbranice yona/yonah (=güvercin, kumru) sözünden kaynaklanmaktadır. Yunancaya İona/İonas şekliyle geçmiştir. İncil’de Yonas adıyla anılmaktadır. Bir görüşe göre, Yunus Musul yakınlarındaki Ninua beldesinden Süryani bir ailenin oğludur. Süryanice Yona, Yunus‘un farklı bir telaffuzu sayılmaktadır. Ninua yakınında Yunus Tepesi bulunmaktadır. İbn Battuta, bu tepeden “Tall Yūnus” diye söz etmektedir. Buraya Nabi Yunus (=Nebi/Peygamber Yunus) da denilmektedir ve ziyaretçilerce rağbet görmektedir. VII. yüzyılda bu tepede bir de manastır inşa edilmiştir. Yunus adı, Dünya dillerinde, Yuannes, Johannes, İonnas, vb şekillerde yer almaktadır. Hz. Muhammed’e atfedilen bir cümlede: “Beni Yunus bin Matta’dan üstün tutmayınız” denilmektedir. Buna ek olarak, Hz. Muhammed’in “Ben ümmetin seyyidiyim, ama öğünmüyorum” sözü anımsanmalıdır. Bir kısım kaynaklar, Tevrat’taki anlatımları dikkate alarak Yunus Peygamber‘in İÖ.VIII. yüzyılda yaşadığını öne sürmektedirler.