Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurt

5 Eylül 2021

     Bir halkın üzerinde yaşadığı toprak parçası; vatan, memleket, ülke; göçebelerin mevsimlik olarak konakladıkları yer. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yurt ‘yurt, eski izerler, ören’ karşılığıyla belirtilmiş. Yine Orta Çağda Uygurcada yurt sözü biliniyordu. Kıpçakça yurt ‘çadır’, ‘inilecek yer’, ‘ikametgâh’, ‘vatan’, ‘memleket’ karşılıpında telaffuz edilmiştir. Rusçada da jurt veya jurta sözleri ‘göçebe çadırı’nı belirtmiştir. Konorov yurt kelimesini Türkçe yur (=yürümek, göçmek) sözcüğüyle ilişkilendirmiştir. Doerfer bu görüşe karşı çıkarak Konorov’un yur sözünün aslının yoru olduğunu açıklamaktadır. Kazakça jurt, Kırgızca curt, Özbekçe, Uygurca ve Türkmence yurt, Tatarca yort şekli dile getirilmektedir.