Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yurt

5 Eylül 2021

     Bir halkın üzerinde yaşadığı toprak parçası; vatan, memleket, ülke; göçebelerin mevsimlik olarak konakladıkları yer. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yurt ‘yurt, ören’ karşılığıyla belirtilmiş. Yine Orta Çağda Uygurcada yurt sözü biliniyordu. Kıpçakça yurt ‘çadır’, ‘inilecek yer’, ‘ikametgâh’, ‘vatan’, ‘memleket’ karşılığında telaffuz edilmiştir. Rusçada da jurt veya jurta sözleri ‘göçebe çadırı’nı belirtmiştir. Konorov yurt kelimesini Türkçe yur (=yürümek, göçmek) sözcüğüyle ilişkilendirmiştir. Doerfer bu görüşe karşı çıkarak Konorov’un yur sözünün aslının yoru olduğunu açıklamaktadır. Kazakça jurt, Kırgızca curt, Özbekçe, Uygurca ve Türkmence yurt, Tatarca yort şekli dile getirilmektedir.