Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yusuf

                                                                                                                 14 Ağustos 2019

     İbranice Yosef (O [Tanrı] eklemiş) adından kaynaklanmıştır. Tanrı vergisi, Tanrı’nın bağışladığı ya da Tanrı’nın aileye ilave ettiği diye de anlaşılabilir. Yosef adının Arapça olduğu ve ‘hüzün’ karşılığındaki esef sözcüğünden kaynaklandığı iddiası doğru değildir. Buna rağmen, Yusuf adının sözlüklerin birçoğunda ‘inleyen’ karşılığında yazılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Tevrat’taki anlatımlara göre, Rahel, Yusuf’u doğurmuştur (Tekvin,30/25). “Ve onun adını Yusuf koyup dedi: RAB bana bir oğul daha artırsın!” (Tekvin, 30/24). Tevrat’ın Türkçe çevirilerinde Yosef yerine Yusuf yazılmıştır. Tevrat’ın bir başka yerinde: “Yakubun karısı Rahelin oğulları: Yusuf ve Benyamin” (Tekvin, 47/19) denilmektedir. Yosef, Yahudi peygamberi olan Yakob’un (İsrail), on iki çocuğundan en küçüğü olan Bünyamin (<Benyamin)’in bir önceki büyüğüdür. Ayrıca, Kitab-ı Mukaddes’te Nasıralı Yosef’in Hz. İsa’ya babalık yaptığından söz edilmektedir. Hz. İsa’nın kardeşlerinden birinin adının da Josef olduğu söylenmektedir. Buna karşılık, ilk Hıristiyan azizlerinden Josef Barsabbas, İncil’de Justus (dürüst) adıyla bilinmektedir. Hz.Yusuf ile ilgili olarak Kur’an’ın 12. Suresi olan Yusuf Suresi‘nde anlatımlar mevcuttur.

     İbranice Yosef adı Aramiler ve Süryanilerce Yosef diye bilinirken, İslam ülkelerinde Yusuf şekliyle telaffuz edilmektedir. Yunanca Ioseph (Yosef), Arapça Yusuf, Latince İoseph, Ermenice Hovsep, Fransızca Joseph, Flemenkçe Josef, Rusça ve Rumence Iosif, Sırpça Yozif, Macarca Jόzsef, İzlandaca Jόsef, Çince yuesèfu, Japonca josefu, Kazakça Yüsip, Kırgızca Yusup, Bulgarca Dzhouzef, Kürtçe Usıv, Gürcüce Iosif, Hırvatça josip, Pencapça Yusafa, Tacikçe Yusufov, Makedonca Josif, Hintçe Yoosuph, Korece Yosep, Belarusça Jazep, Azerice Yusif, Portekizce josé adları, Yosef’in farklı dillerdeki telaffuz şekilleridir. Söz konusu isim, Avrupa dillerinde yaygın olarak Joseph şekliyle bilinmektedir.