Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Yüzük

31 Mayıs 2021

     Parmağa geçirilen metal halka. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde yüzük (=parmağa takılan) sözü bulunmaktadır.  Kaşgarlı “Kün yüzüğ yaldı” derken ‘Güneş yüzü yaladı’ demektedir. Yüzük sözü Anadolu’da üskük, yüksük ve benzer şekillerde de telaffuz ediliyor. Yüksük, terzi yüzüğüdür. Yüzük, parmağın üzerinde veya yüzeyinde bulunduğu için bu adı almış olabilir. Uygurca, Özbekçe ve Azericede üzük, Tatarca yözik, Türkmence yüzük, Başkırtça yözök, Kazakça yüzik şeklinde ifade edilmektedir. Kıpçaklar da yüzük sözünü kullanıyorlardı. Tuva, Hakas ve Karagas diyalektlerindeki çüs (=eklem, mafsal) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir.