Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zağar

11 Şubat 2024

     Bir çeşit av köpeği. Bu sözcüğün kökenine ilişkin farklı görüşler öne sürülmektedir. Yaygın kanıya göre Güney Slav Dillerinden alınmadır. Bu bağlamda Bulgarcada zagàr ve Sırpçada zàgar şekli ‘bir çeşit av köpeği’ni ifade etmektedir. Yunanca zagári sözcüğü Güney Slav Dillerinden alıntıdır. Bununla birlikte zağar sözcüğünü Macarca agár (=tazı, av köpeği) sözcüğüyle ilişkilendirenler de bulunuyor. Arnavutça ve Makedonca zagar, Çekçe ohar ‘av köpeği’ karşılığındadır. Osmanlılarda padişahın av köpeklerinin bakıcısına zağarcı denilmiştir. Yeniçeri ocağının en yüksek rütbeli ağalarından altmış dördüncü yeniçeri ortasının kumandanı zağarcıbaşı adıyla biliniyor. Zağarlık ‘köpeklik’ demektir. “Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam / Hele hak nāmına haksızlığa ölsem tapamam” (Mehmet Âkif).