Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zakir

14 Haziran 2024

     Zikreden, hatırlayan, akla getiren, yâd eden; tekkelerde deyiş veya ilahi okuyan kimse. Arapça ẕākir (=zikreden, zikredici, hatırlayan, anımsatan) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ẕikr (=anma, hatırlama, akla getirme, yâd etme) sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcükler Akadca zakārum (=anmak, hatırlamak) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Sumerce aynı karşılıktaki sa sözcüğüyle ifade edilmiştir.