Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamk

6 Temmuz 2021

     Bir kısım ağaçların kabuklarından sızarak donan genellikle sarı kırmızımtırak renkte yapıştırıcı bir madde. Arapça ṣamġ (=yapışkan madde) sözünden dönüşmüştür. Arapça ṣamġ kelimesi Akadca sanḳum (=yapışkan) sözüne dayanmaktadır. Akadca sanāḳum (=yapıştırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Kürtçe zamḳ sözüne karşılık Türkçeye yakın dillerde zamk kelimesi kullanılmıyor. Farsçada zenḥ şekli biliniyor.