Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zamk

6 Temmuz 2021

     Bir kısım ağaçların kabuklarından sızarak donan genellikle sarı kırmızımtırak renkte yapıştırıcı bir madde. Arapça ṣamġ (=yapışkan madde) sözünden dönüşmüştür. Arapça ṣamġ kelimesi Akadca sanḳum (=yapışkan) sözüne dayanmaktadır. Akadca sanāḳum (=yapıştırmak) yüklemiyle bağlantılıdır. Kürtçe zamḳ sözüne karşılık Türkçeye yakın dillerde zamk kelimesi kullanılmıyor. Farsçada zenḥ şekli biliniyor.