Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zampara

17 Aralık 2020

     Kadın peşinde koşan çapkın erkek. Kürtçe ve Türkçe zampara kelimesi, Farsça zenbâre (=kadın dostu) sözünden dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Zenbâre, Farsça zen (=kadın) ve bâre (=dost) sözcüklerinden oluşmaktadır. Bir kısım sözlüklerde bu Farsça kelimedeki bâre son eki pâre (=parça) şekliyle belirtilirse de bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Farsçada ‘kerre, növbet, at’ karşılığındaki bâre sözünün bir karşılığı da ‘dost’ demektir. O nedenle, Farsça zenbâre kelimesinin zen-perest gibi bir sözden dönüşmediği, aksine zenbâre (=kadın dostu, kadın sevici) kelimesinden dönüştüğü sonucuna varılıyor. Yine de Farsça bâre (=dost) ve –perest (=tapan, fanatik bağlı olan) sözleri arasında etimolojik bir mazinin olması olasıdır. Farsçadan aktarma zenbâre sözü, Kürtçe ve Türkçede zampara diye ifade edilmekle birlikte, her iki dilde zanpara şekli de telaffuz ediliyor.