Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zangır

8 Nisan 2023

     Sesli titreme, sarsıntı. Ses yansımalı bir söz olduğu sanılıyor. Bununla birlikte Ermenice zangır zangır gogel (=titremek) veya zıngır zıngır (=titreme) sözleri kullanılıyor. Kürtçe zıng (=çarpma veya vurma sesi), zıngıl (=çıngırak), zıngılık (=küçük çıngırak), zınge zıng (=zangır zangır, gümbür gümbür) ve zıngin (=zonklamak, gümlemek) sözleri bilinmektedir. Türkçede zangır zangır titreme sözü de aynı kökene dayanmaktadır. Aynı dildeki zonklamak sözü de zangır ile bağlantılıdır. Azerice zogguldamag (=zonklamak) sözü ifade ediliyor. Özbekçe zirķırämàk (=zonklamak) sözü de aynı köktendir.