Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zangoç

5 Temmuz 2021

     Kilise hizmetinde bulunan ve çan çalan kimse. Ermenice žamgoc (=diyakoz, yardımcı papaz) sözünden alınmıştır. Bu sözdeki žam ön eki Ermenicede zaman belirten sözcüktür. Pehlevicedeki zamān sözcüğüne dayanmaktadır. Sondaki -goc ise Ermenicede ‘seslenmek, bildirmek’ ile ilişkilidir. Kürtçede çangoç şekliyle ifade ediliyor.