Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zavallı

17 Aralık 2020

     Acınacak durumda olan, gücü yetmeyen, aciz. Arapça zevâl (=zâil olma, kaybolma, sona erme) sözcüğüne dayanılarak Arapça zevâlî (=zeval ile ilgili) kelimesi kullanılmaktadır. Zavallı sözünün Arapça zevalî kelimesinden dönüşmüş olması belirsizdir. Türkçedeki zavallı kelimesi Arapça zeval ile Türkçede sahip olmayı belirten -lı son ekinden türetilmiştir. Arapçadaki zâîl veya zâîle sözcükleri aynı dildeki zevl köküne dayanan zevâl sözünden gelmektedir.