Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zavallı

17 Aralık 2020

     Acınacak durumda olan, gücü yetmeyen, aciz. Arapça zevâl (=zâil olma, kaybolma, sona erme) sözüne dayanılarak Arapça zevâlî (=zeval ile ilgili) kelimesi kullanılmaktadır. Türkçedeki zavallı sözünün Arapça zevalî kelimesinden dönüşmüş olması uygundur. Buna karşın, Türkçedeki zavallı kelimesinin Arapça zeval ile Türkçede sahip olmayı belirten -lı son ekinden oluştuğunu öne sürenler de bulunmaktadır. Arapçadaki zâîl veya zâîle kelimesi aynı dildeki zevl köküne dayanan zevâl sözünden gelmektedir.