Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zaviye

19 Aralık 2022

     Köşe, matematikte açı; küçük tekke; bakış açısı. Aynı karşılıktaki Arapça zāviyye kelimesinden alıntıdır. Arapça zavy (=arıklık) sözcüğüyle aynı köktendir.