Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebani

6 Ağustos 2021

     İnsanları cehenneme sevk eden ve cehennemi idare eden meleklere verilen ad. Arapça zbn (=sevk etmek, öte kakmak) kökünden kaynaklanıyor. Arapça zebn (=itip kakmak, şiddetle sürüklemek) kök sözcüğü Zebānî sözüne yol açmıştır. Zebānî’nin çoğulu zebāniye’dir. Bir kısım dil bilimciler zebaniye kelimesini tekili bulunmayan çoğul bir kelime olarak belirtmişlerdir. Zebāniye sözü zābin, zıbnî ve zıbniye sözlerinin çoğuludur diyen dilciler de mevcut idi. Zebānî sözü sözlüklerde genellikle inatçı, güçlü ve kuvvetli kimse ile zabıta ve polis memuru karşılığında ifade edilmiştir. Azap meleklerine zebānî denilmesinin nedeni cehennemlikleri oraya sevk etmekle görevli oluşlarındandır. İslâm’ın yayıldığı kavimlerde zebani sözü biliniyor.