Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zebun

30 Haziran 2023

     Güçsüz, çaresiz, zayıf, aciz.  Aynı karşılıktaki Farsça zebūn sözünden. Farsçada zabun şekliyle de biliniyor. Kürtçede zawun biçimiyle ifade ediliyor. Zebun olmak (=aciz duruma gelmek), zebun etmek (=aciz duruma getirmek) ve zebunu olmak (=birine acizlik düzeyinde bağlanmak) sözleri kullanılıyor.