Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zebur

10 Mayıs 2023

     Hz. Davut’a iletildiği söylenen kitabın adı. Arapça zebr (=kitap; yazmak, yazı; sayfa) sözcüğünden türetilmiştir. Zebr’den türetilen zebur sözü de aynı karşılıkta ifade edilmiştir.  Zebr sözcüğü aynı zamanda ‘akıl, düşünce’ karşılığındadır. Bu sözcüğün zibr (=mektup; kitap; yazı) şekli de kullanılmıştır. Zibr ve zebūr sözcüklerinin çoğul şekli zübūr’dur. Zübūr ‘kitaplar; mektuplar’ demektir. Zebere sözü İslam öncesi Arap toplumunda ‘yazı’ karşılığında ifade edilmiştir. Arthur Jeffrey ise zebūr kelimesinin Yahudi veya Hıristiyan kökenli bir kelimenin bozulmuş şekli olması gerektiğini savunmuştur. Jeffrey, bir kısım Doğu bilimcilerin öne sürdükleri İbranice zimra (=şarkı, övgü, melodi), Süryani ve Etiyopya dillerindeki mazmo(u)r (=şarkı, ilahi) veya İbranice sefer (=kitap) sözcükleriyle bağlantının zayıf bir varsayım olduğunu ve İslam öncesi Arap şiirindeki zebere ve zebūr sözlerinin ‘yazı’ ile ilişkili olarak kullanıldığına işaret etmiştir. Ayrıca Arapçada mizmār veya mezmūr sözleri bulunmakta ve bu sözler ‘üflemeli çalgı, kaval’ olarak biliniyor.