Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zecri

10 Mayıs 2023

     Zorlayıcı, yasaklayan. Arapça zecr (=yasaklama, önleme) sözcüğüne nispet eki ile türetilen zecrî sözcüğünden. Aynı kökten zecriyye sözü ‘alkollü içkilerden alınan vergi’ ve zecri sözcüğünün müennes şekli olarak bilinmektedir. Bu söz Osmanlıcada zecriye şekliyle kullanılmıştır. Zecrî tedbir ‘zorlayıcı önlem’dir.