Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zehra

31 Aralık 2020

     Açık, net veya belirgin bir şekilde görünen, besbelli. Arapça zuhûr (=görünme, meydana çıkma) sözünden zâhir (=görünen, açık şekilde belli olan) ve ezher (=çok belirgin olarak görünen, göze çarpan) sözleri oluşturulmuştur. Bu açık seçik görünürlüğe zamanla ‘beyazlık’ veya ‘parlaklık’ özelliği de ilave edilmiştir. Gökyüzünde belirgin şekilde görünen ay ve Güneş’e Arapça ezhereyn (= iki belirgin olan) kelimesi yakıştırılmıştır. Ezher’in müennes (=dişil) şekline Zehrâ denilmiştir. Arapçada ‘çiçek’ karşılığındaki zehre (çoğulu ezhâr) kelimesiyle etimolojik açıdan ortak bir köken olması mümkündür. Bitkilerin içinde en belirgin bir şekilde ortaya çıkan ve göze hitap eden çiçeklerdir. Zehra, kadın şahıs adlarındandır.