Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zekât

13 Ağustos 2021

     Her yıl malının kırkta birini dağıtma esasına dayanan uygulama. İbranice zakoth (=hayırda bulunma, hayır işleme) sözünden alınmıştır. Yahudilerdeki zakoth uygulaması İslamiyet’e de aktarılmıştır. Aramicede zekūt (=hayırda bulunma) biçimiyle biliniyordu. Arapçada zekât şeklini almış ve ‘sadaka verilmesi’ olarak anlaşılmıştır. Kürtçede zekat sözüyle uygulandığı görülmüştür. Bir kısım Asya Dillerine de intikal etmiştir. Kazakça, Kırgızca ve Başkırtça zeket, Uygurca zakat, Türkmence zekât, Azerice, Özbekçe ve Tatarca zekat.