Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zekeriya

26 Aralık 2019

     Şahıs adlarından biri. Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te adı geçen ve Kur’an’ın Yahudi peygamberi olarak gördüğü bu Musevi din adamı Filistin’de yaşamıştır. Meryem’in akrabası ve Yahya’nın babası olduğu nakledilmektedir. Babil esaretinden dönen bir ailenin çocuğu olduğu söylenir. Kur’an onu dürüst ve erdemli kişiler arasında saymaktadır (El-En-âm 6/85).

  İbranice adının Zekkharyâh, Yunanca Zakharias ve Arapça Zekeriyya’dır. Anadolu’da Zekeriya adıyla kişi adı olarak kullanılmaktadır. Zekeriya ile ilgili olarak A. Jeffery ile Samuel Sycz kısaca da olsa birtakım bilgiler aktarmaktadırlar. Bkz. Samuel Sycz, “Ursprung und Wiedergabe der biblischen Eigennamen im Koran”, J. Kouffmann, Frankfurt 1903, s.63; A. Jeffery, “The Foreign Vocabulary of the Qur’an”, Baroda 1938, s.151.  

   İbranice Zekkhharyâh adı, zekar/zakar (=hatırlamak) ile Yahve (Tanrı, Yaratan) sözlerinden oluşmaktadır. İbranice Zakaryahu şekliyle de bilinmektedir. Zakaryahu, ‘Yahu/Yahuda’yı (=Allah’ı) zikreden’ demektir. Kimi kaynaklar bunu, ‘Tanrı hatırladı’ şeklinde aktarmaktadırlar. Zekeriya‘nın dülgerlik yaparak maişetini temin ettiği söylenmektedir. Bir kadına olan meyli nedeniyle oğlu öldürülür. Bu duruma üzülen Zekeriya, bir ağaç kökünün ya da kütüğünün içine saklanmış, fakat bu ağaç kesilince kendisinin de öldüğü rivayet edilmiştir. Kur’an’da 7 kez adından söz edilmiştir.