Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Zelzele

17 Eylül 2019

     Deprem, yer sarsıntısı. Arapça zelzal (=sarsılma, deprem), zelzele (=sarsma, yer sarsıntısı, deprem) kelimelerinden gelmektedir. Türkçedeki zelzele kelimesi son yarım yüzyıldır deprem diye ifade edilmektedir. Buna mukabil, Kürtçede zelzele, zırzele şekilleriyle telaffuz edilmektedir. Azerice zälzälä, Kazakça zilzala, Kırgızca zilzala, Özbekçe zilzilä, Tacikçe zilzala, Rusça zemletr’aseniye, Peştuca zelzeli, Urduca zelzal, Sindhice zelzeli denilmektedir.

     Batı Dillerinden Almanca Erdbeben, İngilizce earthquake, Yidişçe erdtsiterniş ve Flemenkçede aardbeving olarak bilinmektedir. Kürtçe erdhejın (=yer sarsıntısı) ve erdhejıneke (=deprem) kelimeleri de bir kısım Batı Dillerinde olduğu üzere erd (yer) ön ekiyle başlamaktadır ve bu dilde zırzele’nin yanı sıra aynı karşılıkta kullanılmaktadır. Türkçede deprem, zelzele’nin yerini almış görünüyor.