Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zem

29 Haziran 2021

     Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi. Arapça ẕemm (=yerme, çekiştirme) sözünden. Zemmetmek ‘bir kimsenin aleyhinde konuşmak, kötülemek, yermek’tir. Kürtçeye de intikal ederek zem (=aleyhte konuşmak) şekliyle telaffuz ediliyor. Arapça ẕemime’nin çoğul şekli ẕemā’im’dir. Arapça ẕemā’im ‘kötü ve beğenilmeyen durumlar’dır. Arapça ẕemm köküyle bağlantılıdır. Arapça zemmâm (=dedikoducu, zemmedici), zemâim (zemîme’nin çoğulu: ‘kötü durumlar, kötü hal ve hareketler), zemânet (=kötürüm olma), zemîm ve zemîme (=kötü durum, kötü hareket) kelimeleri bulunuyor. Arapça zemm’in çoğulu zumûm’dur.