Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Zem

20 Aralık 2020

     Bir kimseyi kötüleme, yerme, çekiştirme, aleyhinde konuşma, dedikodusunu yapma. Arapça zemm (=kötülüğünü söyleme, kınama, yerme) sözünden alınmıştır. Oysa Arapçadaki bu sözün İran Dillerinden Arapçaya intikal ettiği kanısındayım. Kürtçe zem kırın (=yerme, aleyhinde konuşmak) yükleminin Türkçeye geçerek zem etmek şeklinde dile getirilmiş olduğunu sanıyorum. Kürtçe zem sözü ise aynı dildeki zıman (=dil, lisan) kelimesine dayanmış olmalıdır. Kürtçe zıman ise Farsça zeban (=dil, lisan) ile bağlantılı görünüyor. Kürtçe zıman (=dil) kelimesi Sumerce eme (=dil) sözüyle bağlantılıdır. Yine de Arapçada zem/zemm ile ilgili bir kısım sözlerin kullanıldığı belirleniyor. Arapça zemmâm (=dedikoducu, zemmedici), zemâim (zemîme’nin çoğulu: ‘kötü durumlar, kötü hal ve hareketler), zemânet (=kötürüm olma), zemîm ve zemîme (=kötü durum, kötü hareket) kelimeleri bulunuyor. Arapça zemm’in çoğulu zümûm’dur.